Міжнародний журнал загальної та медичної психології

Том 2 № 2 (Лютий 2019)
Том 1 № 1 (Жовтень 2018)

Спеціалізований рецензований науково-практичний журнал.

Заснований: у жовтні 2018 року.

Періодичність виходу: тричі на рік.

Засновники:
Кафедра загальної та медичної психології НМУ ім. О.О.Богомольця,
ГО «Асоціація з медичної та психологічної реабілітації»

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформацї КВ №13372-23532Р

Головний Редактор

Матяш М.М. – д.м.н., професор, заслужений лікар України, академік АНВОУ, завідувач кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Заступник головного редактора з напряму загальної психології

Філоненко М.М.- д.психол.н., професор, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Заступник головного редактора з напряму медичної психології

Табачніков С.І. д.м.н., професор, академік АНВОУ, МАОН, заступник директора з наукової роботи і судової психіатрії та експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.